Song List

Song Artist Album Lyrics
זה יותר מדי Idan Yaniv בדרך לעצמי
בדרך לעצמי Idan Yaniv בדרך לעצמי
בואי נדבר Idan Yaniv בדרך לעצמי
הבטחת Idan Yaniv בדרך לעצמי
עד שמצאתי אותך Idan Yaniv בדרך לעצמי
יכול להיות אני Idan Yaniv בדרך לעצמי
הכל מהכל Idan Yaniv בדרך לעצמי
שורף עוד בוקר Idan Yaniv בדרך לעצמי
ילדת חופים Idan Yaniv בדרך לעצמי
הכל בידי שמיים Idan Yaniv בדרך לעצמי
כשתבוא Idan Yaniv כשתבוא
Shalom Alechem Idan Yaniv Shalom Alechem
מה עם אהבה? Idan Yaniv על הרחבה
שמחה Idan Yaniv על הרחבה
יום הולדת Idan Yaniv על הרחבה
עד החופה Idan Yaniv על הרחבה
בוקר בא Idan Yaniv על הרחבה
אין לי כלום בלעדייך Idan Yaniv על הרחבה
אהובתי היחידה Idan Yaniv על הרחבה
יש לי אותך Idan Yaniv על הרחבה
על הרחבה Idan Yaniv על הרחבה
זאת את Idan Yaniv על הרחבה
אנשים אנשים Idan Yaniv כן לאהבה
בלתי נשכח Idan Yaniv כן לאהבה
אהבת חיי Idan Yaniv כן לאהבה
הלילה Idan Yaniv כן לאהבה
טירה של מלך Idan Yaniv כן לאהבה
תני לי לתת לך Idan Yaniv כן לאהבה
לא מוותר Idan Yaniv כן לאהבה
כן לאהבה Idan Yaniv כן לאהבה
תרקדי איתי Idan Yaniv כן לאהבה
רכבת לילה לקהיר Idan Yaniv כן לאהבה