Symfonický orchestr Československého rozhlasu Bratislava
Symfonick orchestr eskoslovenske ho rozhlasu Bratislava

Album