เธอแม่งขี้โม้จัด

Artist Lil Getthy
Record Labels Yupp