shui de guo wang cheng le shui de si nian

谁的过往成了谁的思念
shui de guo wang cheng le shui de si nian

Artist 追2008