สายย่อ

Artist DJ Cleo P
Record Labels Thaitanium Entertainment