ni ting guo yi jian zhong qing ma

你听过一见钟情吗
ni ting guo yi jian zhong qing ma

Artist 可有道